Οι Έλληνες ευρωβουλευτές

Οι βουλευτές του ΕΚ συμμετέχουν στις διάφορες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, καθώς και στις Αντιπροσωπείες του ΕΚ που διατηρούν και αναπτύσσουν τις διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου με τρίτες χώρες, εθνικά κοινοβούλια και οργανισμούς. Από κάτω η λίστα των 21 Ελλήνων ευρωβουλευτών της θητείας 2019-2024.